Zasady selekcji osobniczej i populacyjnej zwierząt łownych

Koleżanki Myśliwe i Koledzy Myśliwi,

poniżej do pobrania obowiązujące zasady selekcji osobniczej i populacyjnej zwierząt łownych. 

DO POBRANIA TUTAJ