Nowy wygląd strony internetowej

Koleżanki Myśliwe i Koledzy Myśliwi,

miło mi oddać w Wasze ręce stronę internetową naszego koła w zmienionej szacie graficznej.

Obowiązują login (użytkownik) i hasło, które otrzymaliście podczas Walnego Zgromadzenia Członków Koła.

W obecnej wersji strony należy je wpisywać bez polskich znaków.

 

Po zalogowaniu się proszę zmienić swoje hasło w zakładce Edycja profilu, która pojawia się po najechaniu strzałką na swoje imię i nazwisko w prawym górnym rogu.

W razie problemu z zalogowaniem się proszę o kontakt lub o uzupełnienie u Sekretarza koła swoich danych osobowych o adres mailowy, ponieważ w wielu przypadkach w ankietach osobowych nie został wpisany.

UWAGA – niektóre zakładki widoczne są dopiero po zalogowaniu. Część informacji na stronie głównej także wyświetla się dopiero po zalogowaniu i są one dostępne jedynie dla członków naszego koła. Informacje te mają status PRYWATNY, ponieważ osoby postronne nie posiadają dostępu do tych danych.

Życzę przyjemnego korzystania z zasobów strony i proszę o materiały dotyczące Waszych działań na niwie łowieckiej.

Darz Bór,

KH