pismo powiatowego lekarza weterynarii w opolu

Koleżanki Myśliwe i Koledzy Myśliwi proszę o zapoznanie się z pismem poniżej: