Poparcie obywateli dla możliwości udziału w polowaniach dzieci poniżej 18 roku życia

Zarząd koła prosi Koleżanki Myśliwe i Kolegów Myśliwych o włączenie się do akcji mającej na celu zebranie podpisów członków naszych rodzin, sąsiadów, znajomych i współpracowników w celu przywrócenia w Ustawie Prawo Łowieckie zapisu o możliwości polowania z udziałem naszych dzieci i wnuków. Zarząd Główny PZŁ apeluje do każdej Diany i każdego Myśliwego o zebranie co najmniej 10 podpisów pod projektem obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej.

Listę do zbierania podpisów można pobrać do wydrukowania poniżej.

Wypełnione listy proszę składać u członków zarządu koła lub w Zarządzie Okręgowym PZŁ w Opolu do dnia 15 września 2019 r.

DARZ BÓR!