Rozporządzenie powiatowego lekarza weterynarii w Opolu

Koleżanki Myśliwe i Koledzy Myśliwi,

proszę zapoznać się z załączonym poniżej rozporządzeniem.

ROZPORZĄDZENIE nr_2/2018