uwaga! obowiązkowe badania lekarskie i psychologiczne

Nowelizacja USTAWY O BRONI I AMUNICJI, której dokonano przy zmianie ustawy PRAWO ŁOWIECKIE wprowadziła obowiązek wykonywania co 5 lat badań lekarskich i psychologicznych dla posiadaczy pozwoleń na broń palną do celów łowieckich.

Wynika z tego, że członkowie PZŁ, którzy mieli pozwolenie na broń palną do celów łowieckich wydane przed ostatnią nowelizacją ustawy o broni i amunicji są zobowiązani do przedłożenia stosownych orzeczeń przed upływem pięciu lat od wejścia w życie tego przepisu, czyli do dnia 1. kwietnia 2023 r.