UWAGA! Zmiany w rozporządzeniu w sprawie szczegółowych warunków wykonywania polowania i znakowania tusz

Koleżanki Myśliwe i Koledzy Myśliwi,

w dniu dzisiejszym weszło w życie zmienione rozporządzenie. Minister Środowiska Henryk Kowalczyk 10 września br. zmienił obowiązujące dotychczas rozporządzenie z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie szczegółowych warunków wykonywania polowania i znakowania tusz.

Rozporządzenie w sprawie zmian pojawiło się 19 września br. w Dzienniku Ustaw, pod pozycją 1782.

http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2019/1782/1