UWAGA WAŻNE!

Koleżanki Myśliwe i Koledzy Myśliwi,

na podstawie art. 27b Ustawy Prawo Łowieckie, na wniosek właściciela gruntu, obowiązuje BEZWZGLĘDNY ZAKAZ WYKONYWANIA POLOWANIA na działce nr 623, znajdującej się w miejscowości Łambinowice, gmina Łambinowice na terenie byłego poligonu.

Zarząd Koła