Komisja kynologiczna

Skład komisji:
– Kol. Dariusz Styra – przewodniczący
– Kol. Dariusz Hutka – członek
– Kol. Dawid Mistarz – członek