Komisja kynologiczna

Skład komisji:
– Kol. Krzysztof Szafrański – przewodniczący
– Kol. Dariusz Styra – członek
– Kol. Marcin Bernacki – członek