Wytyczne ZG PZŁ dotyczące pozyskania dzików

Posted in strona-glowna | Możliwość komentowania Wytyczne ZG PZŁ dotyczące pozyskania dzików została wyłączona

UWAGA!

Zmiany w ustawie i rozporządzeniu zostały zamieszczone w postaci załączników w zakładce AKTY PRAWNE.

Posted in strona-glowna | Możliwość komentowania UWAGA! została wyłączona

Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Opolu informuje, że z dniem 5 września 2022 r., zgodnie z wytycznymi  Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, nie będą pobierane opłaty za badania na włośnie w przypadku pozyskiwania mięsa na użytek własny (świnie, dziki i nutrie), zarówno pochodzącego z uboju, jak i  poddanych odstrzałowi zwierząt łownych, a także w przypadku mięsa będącego przedmiotem sprzedaży bezpośredniej (dziki i nutrie).

Posted in strona-glowna | Możliwość komentowania Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii została wyłączona

Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Opolu

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Opolu informuje, iż od dnia 18 lipca 2022 roku rozpoczyna działanie Powiatowa Terenowa Pracownia Diagnostyki Włośni w Opolu.

Adres:

ul. Wrocławska 170, Budynek „A’
45-836 Opole

Przyjmowanie prób odbywać się będzie od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 14.30.

Do dnia 1 sierpnia 2022 roku pracownia będzie prowadzić badania w kierunku włośnicy dzików i trzody chlewnej tylko na użytek własny.

Po 1 sierpnia 2022 roku  pracownia będzie badać na użytek własny i sprzedaż bezpośrednią.

Do każdej próby koniecznie jest wypełnienie odpowiedniego protokołu (załączony poniżej)

UWAGA! Próbki mięsa do badania muszą zawierać pas przepony i słupy przepony oraz fragment mięśni z przedramienia. Dostarczenie zbyt małej próbki uniemożliwi wykonanie badania.

Informacje umieszczone są również na stronie głównej piw.opole.pl.

Posted in strona-glowna | Możliwość komentowania Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Opolu została wyłączona

Protokół pobrania na użytek własny – obowiązujący druk

UWAGA! z pobranego pliku na stronie formatu A4 wydrukują się 2 egzemplarze tego druku

Posted in strona-glowna | Możliwość komentowania Protokół pobrania na użytek własny – obowiązujący druk została wyłączona

ZIPOD – Zintegrowany Interfejs Padłych i Odstrzelonych Dzików

Posted in strona-glowna | Możliwość komentowania ZIPOD – Zintegrowany Interfejs Padłych i Odstrzelonych Dzików została wyłączona

IGO – inwazyjne gatunki obce

Posted in strona-glowna | Możliwość komentowania IGO – inwazyjne gatunki obce została wyłączona

Nowe rozporządzenie dotyczące ASF

Posted in strona-glowna | Możliwość komentowania Nowe rozporządzenie dotyczące ASF została wyłączona

Umowy dzierżawy obwodów nr 73 i 77 podpisane

Od lewej stoją: Mieczysław Piastowski, Jacek Długosz, Dariusz Hutka, Damian Sieber, Hubert Wiśniewski

W dniu 14 marca 2022 r. Koledzy Dariusz Hutka i Jacek Długosz w imieniu koła podpisali umowę dzierżawy obwodu nr 73 na kolejnych 10 lat.
Umowę dzierżawy obwodu nr 77 podpisano w dniu 28 marca 2022 r.

Posted in strona-glowna | Możliwość komentowania Umowy dzierżawy obwodów nr 73 i 77 podpisane została wyłączona

Zasady korzystania ze strzelnicy myśliwskiej w Opolu Grudzicach

Posted in strona-glowna | Możliwość komentowania Zasady korzystania ze strzelnicy myśliwskiej w Opolu Grudzicach została wyłączona