Odszedł Honorowy Łowczy Koła

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 26 stycznia 2024 r. 

do Krainy Wiecznych Łowów odszedł

Kolega Alojzy Reinert – Honorowy Łowczy Koła.

Funkcję łowczego w naszym kole pełnił nieprzerwanie przez 28 lat (od maja 1991 do maja 2019 roku).

Odznaczony najwyższym odznaczeniem łowieckim – Złomem, członek Okręgowej Komisji Hodowlanej.

Niech Mu knieja wiecznie szumi i Święty Hubert ma w swojej opiece. 

Ostatnie pożegnanie będzie miało miejsce w środę 31. stycznia o godz. 13.00 w kościele Św. Franciszka z Asyżu w Zimnicach Małych.

Posted in strona-glowna | Możliwość komentowania Odszedł Honorowy Łowczy Koła została wyłączona

Dzień Św. Huberta

Koleżanki i Koledzy w dniu naszego święta zarząd koła życzy Wam wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i zawodowym oraz niech Wam bór darzy i Święty Hubert ma nas wszystkich w swojej opiece.

Posted in strona-glowna | Możliwość komentowania Dzień Św. Huberta została wyłączona

Zabezpieczone: Kalendarz polowań

Treść jest chroniona hasłem. Aby ją zobaczyć, proszę poniżej wprowadzić hasło:

Posted in strona-glowna | Możliwość komentowania Zabezpieczone: Kalendarz polowań została wyłączona

Okręgowe Zawody Strzeleckie

W Okręgowych Zawodach Kół Łowieckich w Opolu, które odbyły się w dniu 18 czerwca 2023 r. nasze koło zdobyło 🏆 drużynowo (w składzie: Artur Adolf, Waldemar Riemer, Olaf Riemer) 1 m-sce w Klasie Powszechnej,
🏆 drużynowo (w składzie: Jacek Długosz, Artur Adolf, Waldemar Riemer) 4 m-sce w Klasie Otwartej, 🏆 indywidualnie Olaf Riemer 3 m-sce w Klasie Senior, 🏆 indywidualnie Alicja Hutka 3 m-sce w Klasie Dian.

Serdecznie gratulujemy!

Posted in strona-glowna | Możliwość komentowania Okręgowe Zawody Strzeleckie została wyłączona

Walne zgromadzenie członków koła

W dniu 23. kwietnia 2023 r. odbyło się w naszym kole Walne Zgromadzenie
Sprawozdawczo – Wyborcze Członków Koła.

Wybrano nowy zarząd i komisję rewizyjną. Osobom funkcyjnym życzymy powodzenia w pełnieniu powierzonych funkcji.

Wręczono jubileuszowe krawatki dla siedemdziesięciolatków oraz wyróżnienia i podziękowania za prace na rzecz koła i zagospodarowanie obwodów.

DARZ BÓR!

Posted in strona-glowna | Możliwość komentowania Walne zgromadzenie członków koła została wyłączona

Komunikat ZG PZŁ w sprawie upoważnień do wykonywania polowania

Szanowne Koleżanki i Szanowni Koledzy, w związku z licznymi zapytaniami dotyczącymi konieczności posiadania podczas wykonywania polowania upoważnienia do wykonywania polowania w wersji papierowej, Zarząd Główny PZŁ wyjaśnia, że pomimo wprowadzenia elektronicznej formy odstrzałów, nie zwalnia nas to do posiadania odstrzału w wersji papierowej.

Zgodnie z zapisem ustawy Prawo Łowieckie art. 42. ust. 2 pkt. 1, 2 i 3

  1. Podczas polowania uprawniony do jego wykonywania zobowiązany jest posiadać:

1) legitymację członkowską Polskiego Związku Łowieckiego. Wymóg ten nie dotyczy cudzoziemców wymienionych w art. 42a ust. 1 i art. 43 ust. 1;

2) pozwolenie na posiadanie broni myśliwskiej lub inny dokument uprawniający do jej posiadania, jeżeli wykonuje polowanie za pomocą broni przeznaczonej do celów łowieckich;

3) zezwolenie ministra właściwego do spraw środowiska na łowienie zwierzyny przy użyciu ptaka łowczego, jeżeli wykonuje polowanie przy pomocy ptaków łowczych.

Oprócz w/w dokumentów myśliwy powinien posiadać przy sobie pisemne upoważnienie wydane przez dzierżawcę lub zarządcę obwodu łowieckiego, o czym mówi art. 42 ust. 8 ustawy Prawo Łowieckie. Ponadto konieczność posiadania pisemnego upoważnienia reguluje również art. 42b ust. 2 ustawy Prawo Łowieckie: „W przypadku pozyskania zwierzyny albo ptaków lub ssaków należących do IGO stwarzającego zagrożenie dla Unii lub do IGO stwarzającego zagrożenie dla Polski na polowaniu indywidualnym myśliwy jest obowiązany odnotować ten fakt w posiadanym upoważnieniu do wykonywania polowania indywidualnego niezwłocznie po zakończeniu polowania, a w przypadku zwierzyny grubej – przed podjęciem czynności transportowych.” Obecnie odnotowanie pozyskania zwierzyny możliwe jest jedynie w wersji papierowej upoważnienia, gdyż żaden z dostępnych na rynku systemów elektronicznych nie posiada takiej funkcji.

Należy pamiętać również, że upoważnienie do wykonywania polowania jest drukiem ścisłego zarachowania i jest wydawane w dwóch egzemplarzach, o czym mówi §  22 ust. 2 Rozporządzenia ministra środowiska w sprawie szczegółowych warunków wykonywania polowania i znakowania tusz, i dlatego też nie może mieć formy elektronicznej, gdyż w jej przypadku nie może być mowy o egzemplarzach. Egzemplarze dotyczą przedmiotów materialnych, a nie bytów elektronicznych. Innym problemem byłoby wykonanie dyspozycji ust. 4 tegoż paragrafu, zgodnie z którym myśliwy przekazując do punktu skupu tusze zwierzyny pozyskanej na polowaniu indywidualnym, okazuje egzemplarz upoważnienia osobie prowadzącej punkt skupu celem dokonania stosownej adnotacji. By prowadzący skup mógł dokonać stosownej adnotacji w dokumencie elektronicznym to po pierwsze ów dokument musiałby mieć taką funkcjonalność, zaś pod drugie ów prowadzący musiałby być uprawniony do dostępu do systemu elektronicznego w danym kole w zakresie dokonywania adnotacji w odstrzałach.

Uwzględniając powyższe zapisy ustawy należy jednoznacznie stwierdzić, że podczas wykonywania polowania, myśliwy musi posiadać przy sobie oprócz legitymacji członkowskiej PZŁ, pozwolenia na posiadanie broni myśliwskiej, także wersję papierową upoważnienia do wykonywania polowania.

Posted in strona-glowna | Możliwość komentowania Komunikat ZG PZŁ w sprawie upoważnień do wykonywania polowania została wyłączona

Wytyczne ZG PZŁ dotyczące pozyskania dzików

Posted in strona-glowna | Możliwość komentowania Wytyczne ZG PZŁ dotyczące pozyskania dzików została wyłączona

Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Opolu

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Opolu informuje, iż od dnia 18 lipca 2022 roku rozpoczyna działanie Powiatowa Terenowa Pracownia Diagnostyki Włośni w Opolu.

Adres:

ul. Wrocławska 170, Budynek „A’
45-836 Opole

Przyjmowanie prób odbywać się będzie od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 14.30.

Do dnia 1 sierpnia 2022 roku pracownia będzie prowadzić badania w kierunku włośnicy dzików i trzody chlewnej tylko na użytek własny.

Po 1 sierpnia 2022 roku  pracownia będzie badać na użytek własny i sprzedaż bezpośrednią.

Do każdej próby koniecznie jest wypełnienie odpowiedniego protokołu (załączony poniżej)

UWAGA! Próbki mięsa do badania muszą zawierać pas przepony i słupy przepony oraz fragment mięśni z przedramienia. Dostarczenie zbyt małej próbki uniemożliwi wykonanie badania.

Informacje umieszczone są również na stronie głównej piw.opole.pl.

Posted in strona-glowna | Możliwość komentowania Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Opolu została wyłączona

ZIPOD – Zintegrowany Interfejs Padłych i Odstrzelonych Dzików

Posted in strona-glowna | Możliwość komentowania ZIPOD – Zintegrowany Interfejs Padłych i Odstrzelonych Dzików została wyłączona

Nowe rozporządzenie dotyczące ASF

Posted in strona-glowna | Możliwość komentowania Nowe rozporządzenie dotyczące ASF została wyłączona