UWAGA WAŻNE! osobiste pakiety bioasekuracyjne

Zarząd koła informuje, że każdy myśliwy powinien w trakcie wykonywania polowania posiadać przy sobie OSOBISTY PAKIET BIOASEKURACYJNY, w skład którego wchodzą:

  • jednorazowe rękawiczki (lateksowe lub nitrylowe)
  • jednorazowe ochraniacze na obuwie
  • płat folii do patroszenia o wymiarach minimum 1,5 m x 1,5 m
  • środek dezynfekujący do rąk (patrz wykaz środków poniżej)
  • spryskiwacz ze środkiem do dezynfekcji obuwia, odzieży, samochodu i przedmiotów, które mogły mieć kontakt z tuszą dzika

Rękawiczki, ochraniacze na obuwie, folię, środek dezynfekujący do rąk i spryskiwacz każdy myśliwy musi nabyć sam. Koło zapewni roztwór środka dezynfekującego do spryskiwaczy, który będzie można nalać wprost do spryskiwaczy w wyznaczonych miejscach i o wyznaczonych porach, o których myśliwi zostaną poinformowani wiadomością sms.

Powyższe zalecenia są zgodne z wymogami Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii, które zawarte są w tym piśmie:

Wykaz środków zalecanych do dezynfekcji rąk:


Posted in strona-glowna | Możliwość komentowania UWAGA WAŻNE! osobiste pakiety bioasekuracyjne została wyłączona

zasady postępowania w przypadku znalezienia padłego dzika

Posted in strona-glowna | Możliwość komentowania zasady postępowania w przypadku znalezienia padłego dzika została wyłączona

UWAGA! Zmiany w rozporządzeniu w sprawie szczegółowych warunków wykonywania polowania i znakowania tusz

Koleżanki Myśliwe i Koledzy Myśliwi,

w dniu dzisiejszym weszło w życie zmienione rozporządzenie. Minister Środowiska Henryk Kowalczyk 10 września br. zmienił obowiązujące dotychczas rozporządzenie z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie szczegółowych warunków wykonywania polowania i znakowania tusz.

Rozporządzenie w sprawie zmian pojawiło się 19 września br. w Dzienniku Ustaw, pod pozycją 1782.

http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2019/1782/1

Posted in strona-glowna | Możliwość komentowania UWAGA! Zmiany w rozporządzeniu w sprawie szczegółowych warunków wykonywania polowania i znakowania tusz została wyłączona

Komisja kynologiczna zaprasza

Komisja kynologiczna działająca w kole zaprasza Koleżanki Myśliwe i Kolegów Myśliwych, którzy przymierzają się do zakupu psa myśliwskiego lub potrzebują pomocy w układaniu swoich czteronożnych towarzyszy łowów na konsultacje i zajęcia praktyczne.

Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z Kol. przewodniczącym komisji kynologicznej.

DARZ BÓR!

Posted in strona-glowna | Możliwość komentowania Komisja kynologiczna zaprasza została wyłączona

pismo powiatowego lekarza weterynarii w opolu

Koleżanki Myśliwe i Koledzy Myśliwi proszę o zapoznanie się z pismem poniżej:

Posted in strona-glowna | Możliwość komentowania pismo powiatowego lekarza weterynarii w opolu została wyłączona

OBOWIĄZUJĄCE ZASADY SELEKCJI ZWIERZĄT ŁOWNYCH

Koleżanki Myśliwe i Koledzy Myśliwi,

przypomina się, że o tym czy kozioł jest łowny decyduje jego wiek, a nie forma poroża!!!

Można pozyskać starego szydlarza, który ze względu na wiek będzie łowny mimo, że poroże nie wskazywałoby na to w poprzednich zasadach selekcji.

Poniżej obowiązujące zasady selekcji osobniczej i populacyjnej zwierząt łownych.

KLIKNIJ TUTAJ – ZASADY SELEKCJI ze zmianami ORŁ w Opolu

 

Posted in strona-glowna | Możliwość komentowania OBOWIĄZUJĄCE ZASADY SELEKCJI ZWIERZĄT ŁOWNYCH została wyłączona

książka ewidencji pobytu w łowisku

Koleżanki Myśliwe i Koledzy Myśliwi,

od dnia 1 kwietnia br. będzie funkcjonowała NOWA elektroniczna książka polowań PZŁ EKEP.

Dostęp do aplikacji ze strony: https://systemkl.pzlow.pl/palio/html.run?_Instance=kl.pzlow.pl

Login i hasło do nowej książki zostały wysłane mailem do każdego myśliwego z systemu PZŁ w dniu 25 marca.

W kolejnym mailu w dniu 29 marca wysłano instrukcję logowania.

Należy otworzyć stronę – wpisać login – wpisać hasło.

Bardzo proszę nie dokonywać próbnych zapisów.

Można pobrać aplikację na każdy rodzaj smartfona.

W razie jakichkolwiek kłopotów z uruchomieniem elektronicznej książki proszę dzownić do sekretarza koła.

Poniżej do pobrania niezbędne instrukcje:

INSTRUKCJA LOGOWANIA

INSTRUKCJA LOGOWANIA NA URZĄDZENIA PRZENOŚNE

JAK WPISAĆ POZYSKANĄ ZWIERZYNĘ I ZAKOŃCZYĆ POLOWANIE

Posted in strona-glowna | Możliwość komentowania książka ewidencji pobytu w łowisku została wyłączona

Przypomina się o obowiązkach każdego myśliwego dotyczących obchodzenia się z pozostałościami po patroszeniu dzików

Zarządzenie nr 7/2017 ZG PZŁ z dnia 11 sierpnia 2017 roku

  1. Przed rozpoczęciem wytrzewiania dzików pozyskanych w wyniku polowania należy wyznaczyć  miejsce i wykopać dół, do którego będą deponowane niejadalne części dzika;
  2. Dół powinien być wykopany w możliwie bliskiej odległości od upolowanego dzika, tak aby można było bezpośrednio złożyć patrochy do przygotowanego dołu bez konieczności ich wcześniejszego składowania w innym miejscu. Ma to na celu ograniczenie liczby miejsc, które mają styczność z patrochami. Wykopany dół powinien być głęboki na co najmniej 0,5 metra, aby pomieścił wszystkie pozyskane patrochy i jednocześnie warstwa ziemi, którą zostanie przykryty wynosiła co najmniej 0,5 metra. Powinno to uniemożliwić dostęp do wnętrzności zwierzętom dzikim;
  3. Przed zasypaniem patrochów, powinny być one zdezynfekowane środkiem biobójczym lub miejsce ich zakopania spryskane środkiem odstraszającym zwierzęta;
  4. Patrochy ułożone w przygotowanym dole należy przysypać warstwą ziemi co najmniej do poziomu terenu oraz udeptać.
Posted in strona-glowna | Możliwość komentowania Przypomina się o obowiązkach każdego myśliwego dotyczących obchodzenia się z pozostałościami po patroszeniu dzików została wyłączona

Przypominamy prezentację o afrykańskim pomorze świń

Prezentacja dotycząca ASF do pobrania TUTAJ

Posted in strona-glowna | Możliwość komentowania Przypominamy prezentację o afrykańskim pomorze świń została wyłączona

UWAGA ASF

Ulotka informacyjna GIW – jak postępować w przypadku znalezienia padłego dzika

Prezentacja dotycząca ASF do pobrania TUTAJ

 

Posted in strona-glowna | Możliwość komentowania UWAGA ASF została wyłączona