Pismo inspekcji weterynaryjnej

Posted in strona-glowna | Możliwość komentowania Pismo inspekcji weterynaryjnej została wyłączona

UWAGA! Należy pobrać aplikację

https://www.wetgiw.gov.pl/zipod

Posted in strona-glowna | Możliwość komentowania UWAGA! Należy pobrać aplikację została wyłączona

Łowiectwo a ochrona środowiska

Zobacz tutaj:

https://youtu.be/pG2HwzZAlfQ

Posted in strona-glowna | Możliwość komentowania Łowiectwo a ochrona środowiska została wyłączona

ZALECENIA GŁÓWNEGO LEKARZA WETERYNARII W ZWIĄZKU Z EPIDEMIĄ KORONAWIRUSA SARS-CoV-2

Posted in strona-glowna | Możliwość komentowania ZALECENIA GŁÓWNEGO LEKARZA WETERYNARII W ZWIĄZKU Z EPIDEMIĄ KORONAWIRUSA SARS-CoV-2 została wyłączona

Wykonywanie polowania a koronawirus

Oświadczenie w formie krótkiego filmu informujące o tym, że wykonywanie gospodarki łowieckiej, a zwłaszcza odstrzały sanitarne są istotnym powodem do opuszczenia domu

Posted in strona-glowna | Możliwość komentowania Wykonywanie polowania a koronawirus została wyłączona

Film instruktażowy dotyczący bioasekuracji

Posted in strona-glowna | Możliwość komentowania Film instruktażowy dotyczący bioasekuracji została wyłączona

bioasekuracja

Posted in strona-glowna | Możliwość komentowania bioasekuracja została wyłączona

uwaga! obowiązkowe badania lekarskie i psychologiczne

Nowelizacja USTAWY O BRONI I AMUNICJI, której dokonano przy zmianie ustawy PRAWO ŁOWIECKIE wprowadziła obowiązek wykonywania co 5 lat badań lekarskich i psychologicznych dla posiadaczy pozwoleń na broń palną do celów łowieckich.

Wynika z tego, że członkowie PZŁ, którzy mieli pozwolenie na broń palną do celów łowieckich wydane przed ostatnią nowelizacją ustawy o broni i amunicji są zobowiązani do przedłożenia stosownych orzeczeń przed upływem pięciu lat od wejścia w życie tego przepisu, czyli do dnia 1. kwietnia 2023 r.

Posted in strona-glowna | Możliwość komentowania uwaga! obowiązkowe badania lekarskie i psychologiczne została wyłączona

UWAGA WAŻNE!

Koleżanki Myśliwe i Koledzy Myśliwi,

na podstawie art. 27b Ustawy Prawo Łowieckie, na wniosek właściciela gruntu, obowiązuje BEZWZGLĘDNY ZAKAZ WYKONYWANIA POLOWANIA na działce nr 623, znajdującej się w miejscowości Łambinowice, gmina Łambinowice na terenie byłego poligonu.

Zarząd Koła

Posted in strona-glowna | Możliwość komentowania UWAGA WAŻNE! została wyłączona

Specustawa dotycząca ASF

Posted in Akty prawne, strona-glowna | Możliwość komentowania Specustawa dotycząca ASF została wyłączona