UWAGA! Zmiany w rozporządzeniu w sprawie szczegółowych warunków wykonywania polowania i znakowania tusz

Koleżanki Myśliwe i Koledzy Myśliwi,

w dniu dzisiejszym weszło w życie zmienione rozporządzenie. Minister Środowiska Henryk Kowalczyk 10 września br. zmienił obowiązujące dotychczas rozporządzenie z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie szczegółowych warunków wykonywania polowania i znakowania tusz.

Rozporządzenie w sprawie zmian pojawiło się 19 września br. w Dzienniku Ustaw, pod pozycją 1782.

http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2019/1782/1

Posted in strona-glowna | Możliwość komentowania UWAGA! Zmiany w rozporządzeniu w sprawie szczegółowych warunków wykonywania polowania i znakowania tusz została wyłączona

Komisja kynologiczna zaprasza

Komisja kynologiczna działająca w kole zaprasza Koleżanki Myśliwe i Kolegów Myśliwych, którzy przymierzają się do zakupu psa myśliwskiego lub potrzebują pomocy w układaniu swoich czteronożnych towarzyszy łowów na konsultacje i zajęcia praktyczne.

Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z Kol. przewodniczącym komisji kynologicznej.

DARZ BÓR!

Posted in strona-glowna | Możliwość komentowania Komisja kynologiczna zaprasza została wyłączona

Poparcie obywateli dla możliwości udziału w polowaniach dzieci poniżej 18 roku życia

Zarząd koła prosi Koleżanki Myśliwe i Kolegów Myśliwych o włączenie się do akcji mającej na celu zebranie podpisów członków naszych rodzin, sąsiadów, znajomych i współpracowników w celu przywrócenia w Ustawie Prawo Łowieckie zapisu o możliwości polowania z udziałem naszych dzieci i wnuków. Zarząd Główny PZŁ apeluje do każdej Diany i każdego Myśliwego o zebranie co najmniej 10 podpisów pod projektem obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej.

Listę do zbierania podpisów można pobrać do wydrukowania poniżej.

Wypełnione listy proszę składać u członków zarządu koła lub w Zarządzie Okręgowym PZŁ w Opolu do dnia 15 września 2019 r.

DARZ BÓR!

Posted in strona-glowna | Możliwość komentowania Poparcie obywateli dla możliwości udziału w polowaniach dzieci poniżej 18 roku życia została wyłączona

Aktualne informacje o ASF

Posted in strona-glowna | Możliwość komentowania Aktualne informacje o ASF została wyłączona

pismo powiatowego lekarza weterynarii w opolu

Koleżanki Myśliwe i Koledzy Myśliwi proszę o zapoznanie się z pismem poniżej:

Posted in strona-glowna | Możliwość komentowania pismo powiatowego lekarza weterynarii w opolu została wyłączona

HONOROWY ŁOWCZY KOŁA

Podczas Walnego Zgromadzenia Członków Koła w dniu 12 maja 2019 r. Koledze Alojzemu Reinertowi nadano tytuł Honorowego Łowczego Koła, a Koleżanki Myśliwe i Koledzy Myśliwi podziękowali mu za wieloletnie pełnienie funkcji łowczego w „Żubrze”.

Honorowy Łowczy Koła
Posted in strona-glowna | Możliwość komentowania HONOROWY ŁOWCZY KOŁA została wyłączona

OBOWIĄZUJĄCE ZASADY SELEKCJI ZWIERZĄT ŁOWNYCH

Koleżanki Myśliwe i Koledzy Myśliwi,

przypomina się, że o tym czy kozioł jest łowny decyduje jego wiek, a nie forma poroża!!!

Można pozyskać starego szydlarza, który ze względu na wiek będzie łowny mimo, że poroże nie wskazywałoby na to w poprzednich zasadach selekcji.

Poniżej obowiązujące zasady selekcji osobniczej i populacyjnej zwierząt łownych.

KLIKNIJ TUTAJ – ZASADY SELEKCJI ze zmianami ORŁ w Opolu

 

Posted in strona-glowna | Możliwość komentowania OBOWIĄZUJĄCE ZASADY SELEKCJI ZWIERZĄT ŁOWNYCH została wyłączona

książka ewidencji pobytu w łowisku

Koleżanki Myśliwe i Koledzy Myśliwi,

od dnia 1 kwietnia br. będzie funkcjonowała NOWA elektroniczna książka polowań PZŁ EKEP.

Dostęp do aplikacji ze strony: https://systemkl.pzlow.pl/palio/html.run?_Instance=kl.pzlow.pl

Login i hasło do nowej książki zostały wysłane mailem do każdego myśliwego z systemu PZŁ w dniu 25 marca.

W kolejnym mailu w dniu 29 marca wysłano instrukcję logowania.

Należy otworzyć stronę – wpisać login – wpisać hasło.

Bardzo proszę nie dokonywać próbnych zapisów.

Można pobrać aplikację na każdy rodzaj smartfona.

W razie jakichkolwiek kłopotów z uruchomieniem elektronicznej książki proszę dzownić do sekretarza koła.

Poniżej do pobrania niezbędne instrukcje:

INSTRUKCJA LOGOWANIA

INSTRUKCJA LOGOWANIA NA URZĄDZENIA PRZENOŚNE

JAK WPISAĆ POZYSKANĄ ZWIERZYNĘ I ZAKOŃCZYĆ POLOWANIE

Posted in strona-glowna | Możliwość komentowania książka ewidencji pobytu w łowisku została wyłączona

UWAGA!

W związku ze skargami rolników zarząd koła zwraca uwagę aby na terenach polnych poruszać się samochodami po wyznaczonych drogach i nie wjeżdżać na pola.

Posted in strona-glowna | Możliwość komentowania UWAGA! została wyłączona

Przypomina się o obowiązkach każdego myśliwego dotyczących obchodzenia się z pozostałościami po patroszeniu dzików

Zarządzenie nr 7/2017 ZG PZŁ z dnia 11 sierpnia 2017 roku

  1. Przed rozpoczęciem wytrzewiania dzików pozyskanych w wyniku polowania należy wyznaczyć  miejsce i wykopać dół, do którego będą deponowane niejadalne części dzika;
  2. Dół powinien być wykopany w możliwie bliskiej odległości od upolowanego dzika, tak aby można było bezpośrednio złożyć patrochy do przygotowanego dołu bez konieczności ich wcześniejszego składowania w innym miejscu. Ma to na celu ograniczenie liczby miejsc, które mają styczność z patrochami. Wykopany dół powinien być głęboki na co najmniej 0,5 metra, aby pomieścił wszystkie pozyskane patrochy i jednocześnie warstwa ziemi, którą zostanie przykryty wynosiła co najmniej 0,5 metra. Powinno to uniemożliwić dostęp do wnętrzności zwierzętom dzikim;
  3. Przed zasypaniem patrochów, powinny być one zdezynfekowane środkiem biobójczym lub miejsce ich zakopania spryskane środkiem odstraszającym zwierzęta;
  4. Patrochy ułożone w przygotowanym dole należy przysypać warstwą ziemi co najmniej do poziomu terenu oraz udeptać.
Posted in strona-glowna | Możliwość komentowania Przypomina się o obowiązkach każdego myśliwego dotyczących obchodzenia się z pozostałościami po patroszeniu dzików została wyłączona