Obwód 77 część polna

Powierzchnia obwodu 4920 ha, w tym las 20 ha.

MAPA CZĘŚCI OBWODU 77

Obwód 45 mapa