Władze koła

Prezes – Dariusz Hutka

Łowczy – Krzysztof Chodorowski

Podłowczy – Patryk Reinert

Podłowczy – Marek Bartusz

Sekretarz – Marcin Hutnik

Skarbnik – Ireneusz Pisarczyk

Członek Zarządu – Katarzyna Hutka

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Jan Błęka

Z-ca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej – Artur Grychowski

Sekretarz Komisji Rewizyjnej – Tomasz Licznar

Członek Komisji Rewizyjnej – Piotr Kleppert

Członek Komisji Rewizyjnej – Stanisław Gardjew