Władze koła

Prezes – Dariusz Hutka

Łowczy – Jacek Długosz

Sekretarz – Marcin Hutnik

Skarbnik – Ireneusz Pisarczyk

Podłowczy na obwód 73 Tadeusz Zabiega

Podłowczy na obwód 77 Adam Wolak

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Andrzej Kowalczyk

Z-ca przewodniczącego Komisji Rewizyjnej – Franciszek Wilk

Członek Komisji Rewizyjnej – Tadeusz Sokołowski

Członek Komisji Rewizyjnej – Jan Błęka

Członek Komisji Rewizyjnej – Piotr Kleppert