Władze koła

Prezes – Dariusz Hutka

Łowczy – Jacek Długosz

Sekretarz – Arkadiusz Hnyluch

Skarbnik – Ireneusz Pisarczyk

Podłowczy na obwód 64 Tadeusz Zabiega

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Andrzej Kowalczyk

Z-ca przewodniczącego Komisji Rewizyjnej – Franciszek Wilk

Sekretarz Komisji Rewizyjnej – Janusz Turek

Członek Komisji Rewizyjnej – Jan Błęka

Członek Komisji Rewizyjnej – Tadeusz Sokołowski