Władze koła

Prezes – Dariusz Hutka

Łowczy – Jacek Długosz

Podłowczy na obwód 73 Tadeusz Zabiega

Podłowczy na obwód 77 Adam Wolak

Sekretarz – Marcin Hutnik

Skarbnik – Ireneusz Pisarczyk

p.o. Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej – Franciszek Wilk

Członek Komisji Rewizyjnej – Tadeusz Sokołowski

Członek Komisji Rewizyjnej – Jan Błęka

Członek Komisji Rewizyjnej – Piotr Kleppert