Obwód 77 część leśna

Powierzchnia obwodu 5319 ha, w tym las 3020 ha.

MAPA CZĘŚCI OBWODU 77

Obw. 48 mapa