Szkody łowieckie

Myśliwi i kandydaci na myśliwych w każdym sezonie łowieckim pomagają rolnikom chronić uprawy przed zwierzyną m.in. budując ogrodzenia z tzw. pastuchem elektrycznym.