Odznaczenia

„Odznaczenie łowieckie jest najwyższą formą wyróżnienia myśliwego, koła łowieckiego, czy też osoby lub instytucji spoza Zrzeszenia”

W ramach istniejącego w Polskim Związku Łowieckim systemu odznaczeń łowieckich funkcjonują następujące odznaczenia.
1. Ustanowiony w dniu 28 listopada 1929 r. uchwałą Wydziału Wykonawczego Polskiego Związku Stowarzyszeń Łowieckich „Honorowy Żeton Zasługi – Złom”, który jest najwyższym odznaczeniem łowieckim.

Złom, najważniejsze odznaczenie łowieckie symbolizuje gałązka jedliny i gałązka buczyny przewiązane wstążką. Całość tłoczona jest w metalu i złocona. Wymiary: 28 mm długość, szerokość 16 mm.

11

2. Ustanowiony w dniu 11 grudnia 1929 r. uchwałą Wydziału wykonawczego Polskiego Związku Stowarzyszeń Łowieckich „Medal Zasługi Łowieckiej”. Odznaczenie jest trzystopniowe: Brązowe, srebrne i złote. Złom oraz brązowy, srebrny i złoty Medal Zasługi Łowieckiej nadaje się członkom Zrzeszenia za zasługi na polu łowiectwa, uwzględniając: wydajną i długotrwałą pracę organizacyjną w organach i innych strukturach PZŁ, osiągnięcia w gospodarce łowieckiej ze szczególnym uwzględnieniem hodowli i ochrony zwierzyny, ewidentne rezultaty w ochronie środowiska, walkę z kłusownictwem, osiągnięcia w strzelectwie myśliwskim, znaczące osiągnięcia w hodowli, upowszechnianiu i tresurze psa myśliwskiego, wzorową postawę etyczną i koleżeńskość.

2

Medal posiada na awersie postać myśliwego na tle kniei, grającego na rogu myśliwskim; z lewej strony u dołu znajduje się napis: POLSKI ZWIĄZEK ŁOWIECKI. Na rewersie, w jego lewej stronie, widnieje wizerunek Złomu. Medal o średnicy 34,5 mm jest bity w trzech stopniach: złoty (tombak złocony), srebrny (srebrzony i oksydowany), brązowy (patynowany). Zawieszony jest na ciemnozielonej wstążce o szerokości 35 mm, długości 60-65 mm, z czerwonymi paskami (po 5 mm) na jej brzegach.

3. Ustanowiona przez X Krajowy Zjazd Delegatów PZŁ w 1966 roku „Odznaka za Zasługi dla Łowiectwa”. Nadaje się ją osobom i instytucjom spoza Zrzeszenia za popularyzację i upowszechnianie idei łowiectwa w społeczeństwie.

33

Odznaka wykonana jest w postaci krążka o średnicy 11,2 mm z tombaku srebrzonego i oksydowanego, z wizerunkiem tokującego głuszca i napisem na otoku: „Za zasługi dla łowiectwa”. Krążek nałożony jest na trzy wychodzące ze środka stylizowane promienie, pomiędzy którymi znajdują się trzy potrójne gałązki stylizowanej jedliny wykonane w złotym metalu z zieloną emalią. Wymiary odznaki 25,8×27 mm.

4. Ustanowione uchwałą naczelnej Rady Łowieckiej PZŁ w grudniu 1992 roku najmłodsze odznaczenie łowieckie „Medal św. Huberta”. Nadaje się go za szczególne osiągnięcia w zakresie propagowania kultury i sztuki łowieckiej, a w szczególności za: za prace naukowe, dorobek literacki i publicystyczny oraz osiągnięcia w sztuce o tematyce łowieckiej, osiągnięcia szkoleniowe, popularyzację wiedzy, tradycji i kultury łowieckiej. Medal św. Huberta jest nadawany przez Kapitułę Odznaczeń Łowieckich co 5 lat z datą 3 listopada – począwszy od 1993 roku.

44

Medal o owalnym kształcie i wymiarach 31,5×37 mm, wykonany w tombaku srebrzonym. Na awersie widnieje klęcząca postać uzbrojonego w łuk myśliwca z odkrytą głową. Przed nim na tle lasu stoi jeleń z krzyżem św. Huberta w wieńcu, obok myśliwca znajduje się pies. Na rewersie na otoku umieszczony jest wieniec z liści dębu i świerku, a w nim czterowierszowy napis: „Polski Związek Łowiecki 1993” oraz numer kolejny egzemplarza. Medal zawieszony jest na przywieszce o wymiarach 35×13 mm, na awersie której znajduje się rysunek gałązek dębu i świerku.
Wg Łowca Polskiego

Odznaka Wojskowego Koła Łowieckiego nr 8 „Żubr” w Opolu:

odznaka