Reklama

olgeo

OLGEO
mgr inż. Aleksander Stateczny
geodeta

Ul. Kwiatowa 2
49-130 Tułowice

tel. kom. +48 501-410-381

Usługi geodezyjne i kartograficzne w zakresie:

  • sporządzania map do celów projektowych
  • rozgraniczeń, podziałów, wznowień granic i innych prac związanyz z regulacją stanu prawnego nieruchomości
  • tyczenia i geodezyjnej inwentaryzacji urządzień podziemnych
  • geodezyjnej obsługi usług mieszkaniowych i przemysłowych
  • geodezyjnej obsługi suwnic, dróg, mostów i wiaduktów
  • pomiarów odkształceń budowli i urządzeń
  • wszelkich innych prac geodezyjno – kartograficznych