Komisja strzelecka

Skład komisji:
– Kol. Jacek Długosz – przewodniczący
– Kol. Artur Grychowski – członek
– Kol. Olaf Riemer – członek
– Kol. Waldemar Riemer – członek
– Kol. Witold Hoppek – członek