Historia koła

WOJSKOWE KOŁO ŁOWIECKIE

NR 8 „ŻUBR” W OPOLU

W dniu 1.04.1952 roku z inicjatywy miłośników i entuzjastów w żołnierskich mundurach przy sztabie 10 Sudeckiej Dywizji Pancernej w Opolu powstaje Wojskowe Koło Łowieckie Nr 442.

Członkowie założyciele a zarazem pierwszy zarząd Koła:

Przewodniczący – Kol. Stanisław CZARNY

Łowczy – Kol. Henryk ZAMIRSKI

Sekretarz – Kol. Edwin POŁÓG

Skarbnik – Kol. Jan TYL

Kolo rozpoczęło swą działalność prowadząc gospodarkę łowiecką w trzech obwodach: Kamiennik, Nowa Sól, Pokosławice.
W 1955 roku następuje zmiana obwodów na dzierżawę Niemodlina, Krapkowic, Górek i Burgrabic. W 1958 roku na bazie naszego Koła powstaje drugie Wojskowe Koło łowieckie nr 13 ” BAŻANT”, które otrzymuje w dzierżawę dwa obwody
– Krapkowice i Burgrabice.

Kolejna reorganizacja miała miejsce na przełomie lat 1964/1965, kiedy to WKŁ nr 442 połączył się z Kołem ” PRÓSZKÓW”, przyjmując nazwę „UNIA” i obwody łowieckie Nr 45 WINÓW, Nr 48 PRÓSZKÓW i Nr 64 LIPNO, które po zmianie nazwy na WKŁ NR 8 „ŻUBR” dzierżawi do chwili obecnej – łącznie 14760 ha. W naszych łowiskach występują jelenie, daniele, dziki, sarny, lisy, borsuki , bażanty ( z własnego chowu wolierowego corocznie 200 szt. ,zasila łowiska polne), kaczki. gęsi, jenoty, a ostatnio szopy pracze. Ta różnorodność występowania zwierzyny łownej to efekt długoletniej pracy hodowlanej członków Koła, która w ostatnich latach zaowocowała pozyskaniem zwierzyny grubej w ilościach 200 – 250 saren, 100-130 jeleni, 390-450 dzików. Z drobnej zwierzyny – około 200 szt. kaczek, 40 gęsi, 50 szt. bażanta oraz 60 szt. drapieżników. O atrakcyjności i zasobności naszych łowisk w zwierzynę świadczy też fakt goszczenia w każdym sezonie łowieckim, na polowaniach zbiorowych, kilka grup myśliwych z Austrii, Belgii, Szwecji , Francji i Niemiec.

Obecnie w skład zarządu koła wchodzą:

Prezes – Kol. Dariusz Hutka

Łowczy – Kol. Alojzy Reinert

Sekretarz – Kol. Arkadiusz Hnyluch

Skarbnik – Kol. Ireneusz Pisarczyk

Podłowczy – Kol. Jan Kornek

Podłowczy – Kol. Andrzej Waściński

Podłowczy – Kol. Jacek Długosz

Oprócz prowadzonej gospodarki łowieckiej Koło może się poszczycić osiągnięciami kultywowania tradycji i zwyczajów łowieckich, a szczególnie oprawą muzyczno-sygnałową polowań zbiorowych i spotkań towarzyskich organizowanych przez Koło. Z inicjatywy Kol. Kol. Zbigniewa Golucha, Wacka Masłyka, Janusza Stasiaka i Adama Mazguły powstał zespół wiersza i piosenki myśliwskiej „ŻUBROSIE”, który w 1998 roku, w m. Przechlewo, zajął pierwsze miejsce na Krajowym Konkursie Wiersza, Piosenki i Sygnałów Myśliwskich.

Hymnem Koła jest ballada o żubrach, napisany przez Kol. Zbigniewa Golucha, a muzykę skomponował i opracował muzycznie Wacław Masłyk, która zaczyna się od słów:

Ciągnie się knieja szeroką wstęgą

Z Tułowic aż do Prószkowa

W prastarych borach drużyna „Żubrów”

Na łowy zawsze gotowa.

a kończy się słowami:

Otocz opieką Dobry Patronie

Pola i lasy bez granic.

Bez Twej pomocy nasze wysiłki

I wszelka praca na nic.

Od 22 kwietnia 2001 roku zgodnie z Uchwałą Walnego Zgromadzenia Członków WKŁ Nr 8 „ZUBR”, Koło posiada sztandar symbolizujący godność i honor myśliwych skupionych wokół idei ” bliżej lasu, bliżej pól, bliżej człowieka”.