Prace na rzecz poprawy warunków bytowania zwierzyny

Do rozliczania prac wykonanych na rzecz poprawy warunków bytowania zwierzyny oraz prac na rzecz poprawy własnego bezpieczeństwa podczas wykonywania polowania służy druk do pobrania poniżej:

KARTA WYKONYWANYCH PRAC