Komisja ds. współpracy ze szkołami

Skład komisji:
– Kol. Mariusz Kowalczyk – przewodniczący
– Kol. Agnieszka Galla – członek