Komisja szkoleniowa

Skład komisji:
– Kol. Jan Błęka – przewodniczący
– Kol. Jan Kornek – członek
– Kol. Dariusz Hutka – członek