Komisja kultury łowieckiej

Skład komisji:
– Kol. Katarzyna Hutka – przewodnicząca
– Kol. Krzysztof Chodorowski – członek
– Kol. Maria Bernacka – członkini
– Kol. Barbara Wlaźlik – członkini
– Kol. Alicja Hutka – członkini