Komisja etyki, tradycji i propagowania łowiectwa

Skład komisji:
– Kol. Katarzyna Hutka – przewodnicząca
– Kol. Maria Bernacka – członkini
– Kol. Andrzej Sznajder – członek
– Kol. Barbara Wlaźlik – członkini
– Kol. Tadeusz Zabiega – członek