HONOROWY ŁOWCZY KOŁA

Podczas Walnego Zgromadzenia Członków Koła w dniu 12 maja 2019 r. Koledze Alojzemu Reinertowi nadano tytuł Honorowego Łowczego Koła, a Koleżanki Myśliwe i Koledzy Myśliwi podziękowali mu za wieloletnie pełnienie funkcji łowczego w „Żubrze”.

Honorowy Łowczy Koła