Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Opolu informuje, że z dniem 5 września 2022 r., zgodnie z wytycznymi  Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, nie będą pobierane opłaty za badania na włośnie w przypadku pozyskiwania mięsa na użytek własny (świnie, dziki i nutrie), zarówno pochodzącego z uboju, jak i  poddanych odstrzałowi zwierząt łownych, a także w przypadku mięsa będącego przedmiotem sprzedaży bezpośredniej (dziki i nutrie).