Umowy dzierżawy obwodów nr 73 i 77 podpisane

Od lewej stoją: Mieczysław Piastowski, Jacek Długosz, Dariusz Hutka, Damian Sieber, Hubert Wiśniewski

W dniu 14 marca 2022 r. Koledzy Dariusz Hutka i Jacek Długosz w imieniu koła podpisali umowę dzierżawy obwodu nr 73 na kolejnych 10 lat.
Umowę dzierżawy obwodu nr 77 podpisano w dniu 28 marca 2022 r.