Walne zgromadzenie członków koła

W dniu 23. kwietnia 2023 r. odbyło się w naszym kole Walne Zgromadzenie
Sprawozdawczo – Wyborcze Członków Koła.

Wybrano nowy zarząd i komisję rewizyjną. Osobom funkcyjnym życzymy powodzenia w pełnieniu powierzonych funkcji.

Wręczono jubileuszowe krawatki dla siedemdziesięciolatków oraz wyróżnienia i podziękowania za prace na rzecz koła i zagospodarowanie obwodów.

DARZ BÓR!