Znaczek okolicznościowy z okazji 95 lecia PZŁ

Koleżanki Myśliwe i Koledzy Myśliwi,

z okazji 95-lecia Polskiego Związku Łowieckiego wydany został znaczek okolicznościowy. Koszt znaczka 10 złotych.

Zamówienia na znaczek przyjmuje Kolega Skarbnik do końca marca  br.